Λογιστικό γραφείο
Λογιστικό γραφείο English
Λογιστικό γραφείο . Ελλάδα Ελληνικά
Λογιστικές υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες ... φορολογικές συμβουλές ... μισθοδοσία για μικρές επιχειρήσεις

Η εταιρεία Bouloukos Services έχει τήν έδρα της στήν Αθήνα και ειδικεύεται στήν παροχή ολοκλη- ρωμένων λογιστικών,φοροτεχνικών και μηχανογραφικών λύσεων.Επίσης αναλαμβάνει τήν προβολή τής επιχείρησής σας μέσω του Διαδικτύου με τήν δημιουργία τής κατάλληλης ιστοσελίδας. Απευθύνεται στίς μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις,σε αυτές δηλαδή που εξαιτίας τού έντο- νου ανταγωνισμού καλούνται να περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος. Είναι γνωστό ότι η ανάθεση ολόκληρων η και επιμέρους εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες έχει πολλαπλά ωφέλη οπως μείωση τών δαπανών,αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών(επαφή με τήν εφορία η φορείς του δημοσίου),αποφυγή λαθών που έχει σάν συνέπεια τήν επιβολή προστίμων και γενικότερα άσκοπης ταλαιπωρίας.

Η μέθοδος τής ανάθεσης ολόκληρων η καί επιμέρους τμημάτων μιάς επιχείρησης σέ εξωτερικούς συνεργά- τες-γνωστή ως outsourcing-κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος.Δέν είναι τυχαίο οτι μεγάλες ελληνικές τράπεζες αναθέτουν επιμέρους εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες όπως πχ.η είσπραξη οφειλών,η επεξεργασία στοιχείων πιστωτικών καρτών κλπ. Μέ εμπειρία άνω τών 18 ετών στήν ελληνική αγορά και μέ δραστηριοποίηση σε διάφορους τομείς όπως τουρισμός,λιανικό εμπόριο,προώθηση πωλήσεων καί έρευνα αγοράς,τομέας τροφίμων κλπ είμαστε σε θέση να σάς προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις γιά τήν επιχείρησή σας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Λογιστικές υπηρεσίες >>
Φορολογικές συμβουλές >>
Μισθοδοσία >>

Small Business Support . Outsource Accountant Payroll Greece

Λογιστικές υπηρεσίες
Φορολογικές συμβουλές
Μισθοδοσία
Ιδρυση νέας εταιρείας
Μηχανογραφικές λύσεις
Σχεδιασμός ιστοσελίδωνεπικοινωνία

contact@outsourced-accounting-greece.com

Bouloukos Services λογιστικό γραφείο Χαλάνδρι Αθήνας, εξυπηρετεί μονο τήν Αθήνα (Βόρεια προάστια, Νότια προάστια, Πειραιά) | PRIVACY POLICY