Λογιστικό γραφείο
Λογιστικό γραφείο English
Λογιστικό γραφείο . Ελλάδα Ελληνικά
Λογιστικές υπηρεσίες

Λογιστικες και φορολογικές υπηρεσιες

Με εμπειρία άνω των 18 ετών,προσφέρουμε πλήρη λογιστική παρακολούθηση σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις στήν Ελλάδα.

Ενδεικτικά  αναφέρουμε:
Ιδρυση  και διάλυση εταιριών (ΑΤΟΜΙΚΕΣ,ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ)
Τήρηση βιβλίων σε μηνιαία,δεκαπενθήμερη ή εβδομαδιαία βάση  
Απόδοση ΦΠΑ μέσω internet
Απόδοση παρακρατούμενων φόρων
Εργασίες τέλους χρήσης( σύνταξη ισολογισμού)
Υποβολή ετήσιων ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων (ΦΠΑ,ΦΜΥ,ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ)
Φορολογικές δηλώσεις (εταιρικές και ατομικές)
Διεκπεραιώσεις διοικητικων και φορολογικών υποθέσεων(θεώρηση βιβλίων και στοιχείων,αλλαγή έδρας,
επέκταση δραστηριοτήτων,έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων κλπ).

Η εταιρεία Bouloukos Services έχει τήν έδρα της στήν Αθήνα.

Small Business Support . Outsource Accountant Payroll Greece

Λογιστικές υπηρεσίες
Φορολογικές συμβουλές
Μισθοδοσία
Ιδρυση νέας εταιρείας
Μηχανογραφικές λύσεις
Σχεδιασμός ιστοσελίδωνεπικοινωνία

contact@outsourced-accounting-greece.com

Bouloukos Services λογιστικό γραφείο Χαλάνδρι Αθήνας, εξυπηρετεί μονο τήν Αθήνα (Βόρεια προάστια, Νότια προάστια, Πειραιά) | PRIVACY POLICY